Kamervragen over uitgaven gemeenten aan onderwijsachterstanden

CDA-Kamerlid Michel Rog heeft Kamervragen gesteld over het financiële gedrag van gemeenten bij het wegwerken van onderwijsachterstanden. Hij deed dit naar aanleiding van berichtgeving op de website van de PO-Raad. De PO-Raad meldde onlangs dat gemeenten daaraan te weinig geld uitgeven.

De PO-Raad baseerde zich daarbij op cijfers uit het Rijksjaarverslag 2012 van het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW). Daaruit bleek dat gemeenten tussen 2006 en 2010 bijna 40 miljoen euro Rijksgeld, bedoeld voor het terugdringen van onderwijsachterstanden, niet besteedden of aan iets anders uitgaven.

Gemeenten moeten dat geld volgens Rog ook daadwerkelijk besteden aan onderwijs. Ook de PO-Raad vindt dat het geld moet worden uitgegeven aan dat waarvoor het is bedoeld: aan de ontwikkeling van kinderen.

Rog vraagt de staatssecretaris of hij bereid is met de minister van Financiën en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten te overleggen ‘hoe deze veertig miljoen euro op een goede wijze geïnvesteerd kan worden in het onderwijs’. De staatssecretaris moet nog op de vragen antwoorden.

Gemeenten zijn sinds 2006 verantwoordelijk voor voorschoolse educatie (voor kinderen vanaf 2,5 jaar), schakelklassen en zomerscholen. Zij kregen daarvoor jaarlijks ruim 260 miljoen euro. In 2012 kregen de grote en middelgrote gemeenten er samen nog eens 70 miljoen euro bij. Sinds dit jaar is er jaarlijks 95 miljoen euro extra beschikbaar.

Laatst gewijzigd: 
dinsdag 28 mei 2013

Nieuwscategorieën