Kan een LA-leraar een LB-leraar vervangen?

Door berichtgeving van CNVO in hun blad ‘Schooljournaal’ is verwarring ontstaan over de vervanging van LB-leraren. In verband met de invoering van de functiemix is dit een actueel thema. Volgens een column in het blad kan een LA-leraar een LB-leraar niet vervangen.

Om hierover duidelijkheid te scheppen stelt de PO-Raad dat een LA-leraar weldegelijk een LB-leraar kan vervangen. Wij adviseren schoolbesturen hierbij vergelijkbaar te handelen als wanneer een leraar directeurstaken waarneemt (art. 6.28 CAO PO 2009).

Daarbij merken we op dat het Vervangingsfonds de kosten vergoedt op grond van het salaris van de vervanger. Dat geldt twee kanten op. Als een LA-leraar een uitbreiding krijgt of wordt aangesteld als vervanger voor een LB-leraar, wordt de vergoeding bepaald op grond van het LA-salaris. Als een LB-leraar een uitbreiding krijgt dan wel wordt aangesteld, dan wordt de vergoeding bepaald op grond van een LB-salaris (ook als deze leraar een LA-leraar vervangt).

Vragen?
Heeft u verdere vragen? Leden van de PO-Raad kunnen terecht bij onze Infodesk.

Laatst gewijzigd: 
maandag 12 december 2011

Trefwoorden

Nieuwscategorieën