Kanttekeningen bij wet Toetsing in het primair onderwijs

De PO-Raad heeft de Vaste Kamercommissie een brief gestuurd over de wet Toetsing in het primair onderwijs. Het wetsvoorstel is, onder meer op basis van reacties van de PO-Raad, op een aantal onderdelen aanzienlijk gewijzigd ten opzichte van het eerder gepresenteerde ontwerpwetsvoorstel. De PO-Raad kan op hoofdlijnen instemmen met het wetsvoorstel. In het verlengde van onze reactie op dit ontwerpwetsvoorstel heeft de PO-Raad  echter nog een aantal kritische kanttekeningen bij het nu voorliggende wetsvoorstel.

Deze kanttekeningen hebben betrekking op de volgende punten:

  • Tempo van invoering van de centrale eindtoets
  • Afnamemoment van de centrale eindtoets
  • Verplicht gebruik leerling- en onderwijsvolgsysteem
  • Tussentijdse vorderingen en referentieniveaus
  • Maat voor leerwinst/toegevoegde waarde
  • Levering gegevens eindtoets aan BRON
  • Minimum opbrengsteis speciaal (basis)onderwijs

 Lees de brief voor een verdere uitwerking van de punten.

Bestanden bij dit nieuwsitem: 

Laatst gewijzigd: 
woensdag 24 oktober 2012

Nieuwscategorieën