Kanttekeningen Tweede Kamer bij bezuinigingen primair onderwijs

De Tweede Kamer heeft deze week gesproken over de onderwijsbegroting voor 2010. Veel fracties wijzen de structurele bezuiniging van € 90 miljoen op het primair onderwijs nadrukkelijk af. Daarbij is duidelijk het belang van bestuur & management in het onderwijs aan bod gekomen. De PO-Raad hoopt dat daarmee de negatieve sfeer rond bestuur & management definitief is omgekeerd.

Kamerleden hebben er tijdens het debat op gewezen dat:

  • het aanwijzen van bestuur & management strijdig is met het principe van lumpsum;
  • de bezuiniging op gespannen voet staat met het advies van de commissie Don. Daarin wordt juist gepleit voor versterking en professionalisering van het financieel management van schoolbesturen;
  • de bezuiniging een verzwaring van het werk van de leraren en schoolleiders kan betekenen;
  • de bezuiniging wel degelijk het primaire proces raakt.

 

Staatssecretaris Dijksma vindt nog steeds dat haar voorstel ‘het verste weg staat van de leraar in de klas en de kinderen’, maar erkent dat het om een bezuiniging op de lumpsum gaat. De staatssecretaris wijst het alternatief van de subsidies af omdat deze de kwaliteitsagenda raken en daarmee ook het primaire proces in de klas.

Door de oppositie zijn verschillende moties ingediend waarin wel wordt gevraagd om van de bezuiniging af te zien en te bezien of binnen de jaarlijkse stroom van € 923 miljoen aan subsidies en fondsen middelen kunnen worden gevonden om de bezuiniging ongedaan te maken. De PO-Raad roept het kabinet op om serieus naar de door de Kamer aangedragen alternatieven te kijken. Dinsdag 17 november aanstaande zijn de stemmingen over de ingediende moties.

De PO-Raad vindt het belangrijk dat de Tweede Kamer zich in grote mate heeft uitgesproken tegen bezuinigingen op het onderwijs in het algemeen. Het kabinet heeft immers een commissie opdracht gegeven voor een heroverweging rond de productiviteit van het onderwijs. In verschillende scenario’s gaat de commissie uitwerken of het allemaal efficiënt gebeurt en of er bezuinigd kan worden. Minimaal een van de scenario’s moet eruit bestaan dat er netto 20% wordt bezuinigd. De PO-Raad zal zich tegen een dergelijk scenario daadkrachtig verzetten.

De afgelopen weken heeft de PO-Raad met haar achterban actie gevoerd tegen bezuinigingen op het primair onderwijs . Op 4 november hebben we een brief naar de Tweede Kamer gestuurd waarin de Kamerleden worden opgeroepen om de bezuiniging af te wijzen en hebben we een bundeling aan de commissie OCW aangeboden over de impact van de bezuinigingen voor de schoolpraktijk. Hier vindt u alle informatie rond deze actie.

Laatst gewijzigd: 
donderdag 20 oktober 2011

Nieuwscategorieën