Kennisbases lerarenopleidingen

Maandag 7 december heeft de HBO-raad een aantal kennisbases voor de lerarenopleidingen gepresenteerd. Voor de PABO’s zijn twee kennisbases ontwikkeld. Een kennisbasis voor rekenen en wiskunde en een kennisbasis voor taal.

Deze Kennisbases normeren wat een toekomstige onderwijzer in het basisonderwijs tenminste moeten kennen en kunnen om te kunnen afstuderen. De PO-Raad is bij de totstandkoming van de kennisbases betrokken geweest en heeft afsluitend een advies over de uiteindelijke kennisbases geformuleerd.

In haar advies stelt de PO-Raad dat zij de invoering van een kennisbasis voor zowel taal- als rekenen voor de pabo’s toejuicht. De inhoud van de huidige kennisbases lijkt volledig te zijn. De manier waarop de bases worden geïmplementeerd is echter van essentieel belang om de doelstelling van de bases, een beter taal en rekenniveau, bij uitstromende studenten te behalen. Bij de verdere implementatie zou de sector primair onderwijs betrokken moeten worden. Ook vraagt de PO-Raad aandacht voor het versterken van de didactische vaardigheden van uitstromende studenten en een meer gewenste focus op opbrengstgericht werken in het primaire proces. De PO-Raad wil tenslotte benadrukken dat de inhoud van de kennisbases onderwezen moet worden aan alle leerkrachten in het primair onderwijs die een opleiding volgen. Dit betekent dat er afstemming plaats moet vinden met de nascholingsinstellingen.

Het volledige advies van de PO-Raad kunt u hier downloaden.

Laatst gewijzigd: 
donderdag 20 oktober 2011

Nieuwscategorieën