Kennisgroep P&O 19 juni 2012

De PO-Raad organiseert een aantal keren per jaar een bijeenkomst Kennisgroep P&O) voor schoolbestuurders en directeuren met P&O in hun portefeuille en voor P&O-ers. Doel van de bijeenkomsten is om stil te staan bij de uitvoeringspraktijk. De bezuinigingen vanuit de overheid en het dalend aantal leerlingen hebben ervoor gezorgd dat de sector primair onderwijs forse personele consequenties moet verwerken. 

Op 19 juni 2012 van 10-13 uur organiseert de PO-Raad een volgende bijeenkomst van de Kennisgroep P&O in Utrecht (Domstad, Koningsbergerstraat 9, te Utrecht) voor de leden van de PO-Raad. Tijdens deze ochtend zullen we u nader informeren over stand van zaken functiemix en de actualiteit rondom het voeren van DGO en het opstellen van sociale plannen. Aanmelden kan via dit formulier.

Expertisepunt DGO

Het expertisepunt van de PO-Raad verzamelt ervaringen en oplossingen die binnen de verschillende DGO-overleggen tot stand komen zodat wij die kunnen delen met andere schoolbesturen. Ook geven oplossingen en resultaten uit DGO's ons input bij de te voeren cao-onderhandelingen. U kunt uw (concept) sociaal plan en/of DGO-verslagen toesturen naar infodgo@poraad.nl.

Bestanden bij dit nieuwsitem: 

Laatst gewijzigd: 
maandag 21 mei 2012

Nieuwscategorieën