Kennisinvesteringen leiden tot hogere groei

Uitvoering van de Kennisinvesteringsagenda (KIA), investeringen en maatregelen om tot de wereldtop van kenniseconomieën te behoren, leidt tot een hogere economische groei. Dat blijkt uit onderzoek van The Conference Board, een internationaal onderzoeksinstituut voor het bedrijfsleven, in opdracht van de werkgroep Kennisinvesteringsagenda van het Innovatieplatform. De studie verschaft een degelijke kwantitatieve onderbouwing van de stelling dat uitgaven aan onderwijs, onderzoek en innovatie sterk renderen.

De studie concludeert dat bijna de helft van de economische groei tussen 1995 en 2008 afkomstig is van investeringen in kennis en innovatie. Van die helft is eenderde afkomstig van publieke investeringen en tweederde van private investeringen. Het onderzoek laat tevens zien dat als de groei in kennisinvesteringen die de afgelopen jaren is ingezet niet doorzet, en we deze enkel laten stijgen met de inflatie, de economische groei in het komende decennium met 0,4 tot 0,6 procent achterblijft. Door niet extra te investeren verliest Nederland tussen 2010 en 20120 tussen de 68 en 123 miljard euro van haar nationale productie.

Alexander Rinnooy Kan, voorzitter van de werkgroep KIA: “Dit onderzoek bewijst dat investeren in kennis geld oplevert. Juist nu we voor de taak staan de publieke uitgaven grondig te herzien is dit een belangrijke boodschap voor een volgend kabinet. Een sterke economie vraagt om hogere uitgaven aan kennis. De Kennisinvesteringsagenda, die door een brede coalitie van bijna 30 organisaties en instellingen wordt ondersteund, verdient het daarom onverkort uitgevoerd te worden.”

Bron: innovatieplatform

Laatst gewijzigd: 
donderdag 20 oktober 2011

Nieuwscategorieën