Kennisnet wordt verantwoordelijk voor Overstapservice Onderwijs

Vanaf 1 januari 2015 kunnen schoolbesturen bij Kennisnet terecht met vragen over de Overstapservice Onderwijs (OSO) en voor het kwalificeren van scholen. Kennisnet neemt het dan het beheer en van OSO over van Schoolinfo en zorgt voor de verdere ontwikkeling ervan. Dat gebeurt in opdracht van de PO-Raad en VO-raad. Zij blijven uiteraard nauw betrokken bij het vervolg van OSO.

Hoe bereik ik Kennisnet?

Kennisnet is vanaf 15 januari te bereiken via de servicedesk van Kennisnet. Telefonisch via 0800-3212233, of per e-mail: servicedesk@oso-od.nl. De servicedesk is op werkdagen bereikbaar van 8.30 tot 17.00 uur.

Historie

In januari 2013 belegden de raden het project OSO officieel bij Schoolinfo en sloot Kennisnet aan als technisch partner. Op dat moment was OSO slechts minimaal bekend onder scholen en besturen. Ook waren nog maar vijftig scholen gekwalificeerd voor OSO. De afgelopen twee jaren heeft Schoolinfo zich er vooral hard voor gemaakt dat OSO in de praktijk kon gaan functioneren. Dat betekende enerzijds dat de techniek gereed moest zijn, en anderzijds dat scholen gekwalificeerd zouden zijn om met OSO te werken.

Resultaten

Een overzicht van wat de afgelopen twee jaar met OSO is bereikt:

  • OSO is als landelijke standaard erkend en ondergebracht bij Edustandaard, waar de standaard regelmatig in overleg met scholen geactualiseerd wordt. In overleg met Edustandaard is besloten dat scholen vanaf januari 2016 niet meer kunnen uitwisselen via DOD.
  • Alle grote leveranciers van leerlingadministratiepakketten zijn gekwalificeerd voor OSO.
  • Meer dan 5600 scholen zijn inmiddels gekwalificeerd voor OSO
  • Er is een technisch platform dat zorgt voor veilige en gecontroleerde overdracht van overstapdossiers.
  • In het voorjaar van  2014 vonden de eerste uitwisselingen van leerlingengegevens via OSO plaats. Die eerste praktijkervaring leverde de nodige verbeterpunten op, maar het markeerde ook de start van OSO in de praktijk.

Voor meer informatie over OSO kunt u altijd terecht op de website www.overstapserviceonderwijs.nl

Laatst gewijzigd: 
woensdag 28 januari 2015

Nieuwscategorieën