Kete Kervezee opent bijeenkomst 'Geachte Formateur'

Onlangs vond de bijeenkomst 'Geachte Formateur' plaats in Perscentrum Nieuwspoort. PO-Raad voorzitter Kete Kervezee riep bij de opening van de bijeenkomst de politiek op om de sector primair onderwijs te ondersteunen om het onderwijs op topniveau te brengen. De scholen in het primair onderwijs gaan de komende jaren alles in het werk stellen om de opbrengsten van het onderwijs verder te vergroten. De afgelopen jaren hebben we daarmee een succesvolle start gemaakt. De PO-Raad wil met het nieuwe kabinet een tienjarig pact sluiten om dit traject voortvarend verder te brengen door dit toekomstplan op te laten nemen in het coalitieakkoord. De uitwerking van dit plan staat in het manifest 'In tien jaar naar de top'.

De uitdagingen waar de Nederlandse kenniseconomie nu voor staat, vragen om een sterk primair onderwijs. Om de hoge onderwijskwaliteit te kunnen bieden, is een stevige impuls nodig voor alle geledingen in het onderwijs (leraar, schoolleider, schoolbestuur én ondersteuning), en natuurlijk ook goede en gezonde schoolgebouwen en een toereikende, doelmatige bekostiging.

Tijdens de bijeenkomst 'Geachte Formateur', georganiseerd door Winkelman en Van Hessen, vond er een paneldiscussie plaats over de kabinetsformatie en belangenbehartiging tussen oud-VVD-leider Ed Nijpels, CDA-prominent en Eerste Kamerlid Hans Hillen en voormalig PvdA-staatssecretaris van Economische Zaken Frank Heemskerk.

Meer informatie over het manifest >>

 

Laatst gewijzigd: 
donderdag 20 oktober 2011

Nieuwscategorieën