Kies de beste leraar van het jaar 2015

Tot en met vrijdag 1 mei aanstaande kunnen leraren, schoolleiders, onderwijs(ondersteunend) personeel, maar ook leerlingen en ouders hun favoriete leraar aanmelden voor de Verkiezing Leraar van het Jaar 2015. Uit alle aanmeldingen kiest een vakjury de uiteindelijke winnaars uit het basisonderwijs, speciaal (basis)onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. De winnaars worden rond de Dag van de Leraar (Worlds Teachers’ Day, 5 oktober 2015) bekendgemaakt. 

De vier winnaars van deze Verkiezing zijn een jaar lang ambassadeur van hun sector. Als ambassadeur mogen zij hun inspiratie, innovatie en passie uitdragen en delen met de rest van lesgevend Nederland. Daarmee draagt de verkiezing, die wordt georganiseerd door de Onderwijscoöperatie, bij aan een positief imago van het leraarschap en zorgt het ervoor dat de kwaliteit van de beroepsgroep bespreekbaar wordt gemaakt .

Nomineren?

Wilt u ook een leraar nomineren? Dat kan via de website www.deleraarvanhetjaar.nl

Laatst gewijzigd: 
dinsdag 14 april 2015

Nieuwscategorieën