Kleine scholen niet altijd het beste voor leerlingen

De PO-Raad onderkent de moeilijkheden voor leerlingen op (zeer) kleine scholen, die de inspectie op dinsdag 12 april naar buiten heeft gebracht. Leerlingen missen op deze scholen vaak leeftijdsgenoten, de kwaliteit van het onderwijs is er kwetsbaar en het runnen van een kleine school kost relatief veel geld. De PO-Raad wil daarom dat schoolbesturen de ruimte hebben om indien ze dat nodig achten maatregelen te nemen, zodat ze de kwaliteit en de omstandigheden voor de leerlingen kunnen optimaliseren.

Volgens de inspectie is 15,5% van de scholen met minder dan 50 leerlingen zwak of zeer zwak. Dat betekent dat bijna 85% van deze scholen wel voldoende kwaliteit heeft. De PO-Raad vindt echter dat alle leerlingen recht hebben op goed onderwijs. In het programma ‘Goed worden, goed blijven’ biedt de sectororganisatie ondersteuning aan schoolbesturen om de kwaliteit van de scholen te verbeteren en om preventief te voorkomen dat scholen zwak worden.

Laatst gewijzigd: 
maandag 12 december 2011

Nieuwscategorieën