Kleinschaligheid en nabijheid scholen zijn maatschappelijke keuzes met prijskaartje

In de reactie op het rapport Waar voor ons belastinggeld? van het Sociaal en Cultureel Planbureau, waarin het primair onderwijs forse kritiek kreeg te verduren, heeft de PO-Raad onder andere aangekaart dat de kleinschaligheid en nabijheid van het primair onderwijs politieke en maatschappelijke keuzes zijn met een prijskaartje. In het rapport van het SCP wordt naar de doelmatigheid van de scholen gekeken, maar de scholen hebben ook met de maatschappelijke uitgangspunten te maken, die komen in het SCP-rapport niet ter sprake. Die uitgangspunten maken dat het Nederlandse onderwijs niet alleen bedrijfsmatig beoordeeld kan worden. Voorzitter Kete Kervezee: "Om de scholen recht te doen, moeten we rekening houden met de maatschappelijke keuzes bij het beoordelen van de doelmatigheid van het Nederlandse onderwijs."
Kete Kervezee: "We zien aan de cijfers dat de financiële positie van het primair onderwijs snel terugloopt en we horen ook steeds vaker dat schoolbesturen moeite hebben hun begroting rond te krijgen. Soms worden de schoolbesturen daarbij weggezet als onbekwame bestuurders, maar dat is geen fair play. De vraag ligt voor hoe lang we de nabijheid van scholen, de vrijheid van onderwijs én de huidige kwaliteitseisen onbeperkt kunnen handhaven. En als er dan gekozen moet worden, vind ik vrijheid van onderwijs en kwaliteit de belangrijkste factoren."

Kete Kervezee is door verschillende media gevraagd om op het rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau te reageren. Zo was ze te gast bij Pauw&Witteman en werd ze geciteerd in NRC Handelsblad. In beide verklaarde ze dat een deel van de hoge uitgaven aan onderwijs voortkomt uit de keuze die we in Nederland gemaakt hebben dat ouders een school voor hun kind mogen kiezen op basis van godsdienstige of pedagogische richting én Nederland thuisnabij onderwijs wil kunnen bieden. "Als je het over bedrijfsmatigheid hebt, kosten leerlingen in de grote stad 3500 en op het platteland 10.000, dat is echt een heel groot verschil. Dit is echt een uitgave waar Nederland bewust voor moet kiezen en niet mag doen alsof dit het onderwijs geen geld kost."

"De huidige situatie lijkt financieel niet lang houdbaar", aldus Kervezee. "Ik geloof daarbij in de eigen verantwoordelijkheid. Als wij als sector nu niet duidelijk maken dat de rek eruit is, moeten we maar weer afwachten wat er op ons afkomt."

Laatst gewijzigd: 
woensdag 24 oktober 2012

Trefwoorden

Nieuwscategorieën