Koningin Máxima bij opening PO-Raad Congres: ‘Muziek maken is teamplay’

Niemand minder dan Hare Majesteit Koningin Máxima sprak vanochtend bij de opening van de tweede dag van het PO-Raad Congres. De Koningin hield een warm pleidooi voor muziek voor de ruim 350 aanwezigen.

Zij refereerde in haar toespraak aan het grandioze slotconcert van de tweede editie van Kinderen Maken Muziek dat ze eergisteren bijwoonde in de Jaarbeurs. Maar voor Koningen Máxima zijn tweeduizend musicerende kinderen nog niet genoeg. Haar droom is, zo vertelde ze, dat alle kinderen in Nederland de kans krijgen om muziek te leren spelen.

Speech Koningin Máxima

Koningin Máxima hield een warm pleidooi voor het belang van muziek. (Foto: Jelle IJntema)

Want muziek maken is niet alleen ritmes herkennen en noten lezen, aldus koningin Máxima. ,,Het is teamplay. Het stimuleert de kracht van verbeelding en het vermogen te luisteren en zich in anderen te verplaatsen. En het is vooral samen plezier maken!’’ 

Om te voorkomen dat leerkrachten het benauwd zouden krijgen van haar ambities, heeft ze het Platform Ambassadeurs Muziekonderwijs met een actieplan aan het werk gezet. Zodat iedereen die muziek een warm hart toedraagt op zijn eigen manier een steentje kan bijdragen. ,,Pabo’s, conservatoria, muziekpedagogen, muziekverenigingen, gemeenten, iedereen is nodig!’’

Koningin Máxima sloot haar speech af met woorden van respect voor alle mensen die het onderwijs iedere dag mogelijk maken. ,,Geen gemakkelijke opgave’’, aldus de koningin. Muziek kan het onderwijs volgens onze koningin dus beter én leuker maken. ,,Maar alleen als we onze krachten bundelen.’’

musicerende kinderen

Een podium vol musicerende kinderen uit Eerbeek zette Máxima’s woorden kracht bij. (Foto: Jelle IJntema)

Creatieve geesten gevraagd

Voorzitter van de PO-Raad Rinda den Besten verwelkomde even eerder de deelnemers met woorden van trots over de sector. Daarbij noemde ze het belang van álle mensen die rondom het kind staan. Maar Den Besten constateerde ook dat het in de praktijk niet altijd lukt het kind centraal te stellen. ,,Ons onderwijsstelsel is gebaseerd op afspraken van meer dan 20 jaar geleden. Belangen van kinderen worden behartigd door minimaal 3 ministeries en de regels zijn vastgelegd in honderden wetten, die niet op elkaar aansluiten.’’ De staatssecretaris heeft zijn medewerking toegezegd om te praten over aanpassing van het stelsel, maar dit vraagt een lange adem, aldus Den Besten.

Volgens de voorzitter zijn we allemaal overtuigd dat de kinderen van morgen niet meer in het stelsel van nu passen. In de toekomst zullen we meer dan ooit behoefte hebben aan creatieve, flexibele geesten. Daarom wenste ze iedereen veel inspiratie op deze dag.

Geschiedenis is kennis voor morgen

Ook professor Frits van Oostrom gaf bij de opening zijn visie op het thema kennis voor morgen. Dat deed bij met een presentatie van de Canon: een kaart met vijftig geschiedenisiconen (of ‘mooie verhaaltjes’, zoals leerlingen zeggen), van de Hunnebedden tot de euro. De Canon haalde zelfs de voorpagina van alle grote kranten.

Van Oostrom gaf een demonstratie van de bijbehorende website entoen.nu, naar zijn mening een prachtig voorbeeld van de meerwaarde van ICT. En aangezien de ervaringen in de klas positief zijn, pleit hij voor verduurzaming van de Canon. ,,Dit is onmiskenbaar kennis voor morgen.’’

Live vanaf het Congres

 

Bestanden bij dit nieuwsitem: 

Laatst gewijzigd: 
donderdag 25 juni 2015

Nieuwscategorieën