Koningin Máxima: 'Er komt méér muziek in de klas'

Op woensdagmiddag 10 juni vond in de Jaarbeurs in Utrecht het eindconcert plaats van de tweede editie van het programma ‘Kinderen Maken Muziek’ van het Oranje Fonds en het Fonds voor Cultuurparticipatie. Ruim 2.000 kinderen voerden in aanwezigheid van Hare Majesteit Koningin Máxima met muziek en zang een speciaal geschreven sprookje op.

In 2011 startten het Oranje Fonds en het Fonds voor Cultuurparticipatie, op initiatief van Hare Majesteit Koningin Máxima, het programma 'Kinderen Maken Muziek' met als doel om zoveel mogelijk kinderen in Nederland in aanraking te laten komen met een muziekinstrument. Sinds de start van het programma ontvingen 60 initiatieven financiering voor het opzetten van sociale muziekprojecten en werden 15.000 kinderen bereikt.

Platform Ambassadeurs Muziekonderwijs

Parallel hieraan heeft de Commissie Verkenning Muziekonderwijs in het Primair Onderwijs in opdracht van minister Bussemaker (OCW) in 2014 de Handreiking Muziekonderwijs 2020 geschreven. In dit rapport zijn concrete adviezen opgenomen die ertoe moeten leiden dat alle kinderen op de basisschool in 2020 muziekles krijgen. Een van deze adviezen is de oprichting van het Platform Ambassadeurs Muziekonderwijs, waarin de belangrijkste partijen die een rol spelen bij muziekonderwijs zijn vertegenwoordigd. Dit platform is deze middag officieel van start gegaan en zal de komende vijf jaar uitdragen hoe  belangrijk muziekonderwijs op de basisschool is en zal haar kennis en netwerk inzetten om dit te realiseren. PO-Raad voorzitter Rinda den Besten is een van de ambassadeurs.

Minister Bussemaker maakte eerder al bekend dat zij tot 2020 €25 miljoen euro, via een subsidieregeling bij het Fonds voor Cultuurparticipatie, beschikbaar stelt. Dit geld moet ten goede komen aan de muzikale deskundigheid van leerkrachten. Joop van den Ende ondersteunt dit doel en heeft toegezegd private gelden te willen werven om het effect van deze subsidieregeling te vergroten. Meer informatie over deze subsidieregeling zal verschijnen op de website van de PO-Raad.

Muziekstrijd tussen scholen op tv

Om het muziekonderwijs structureel in te bedden op school is het belangrijk dat scholen samenwerken met partners uit de regio:  fanfares, muziekscholen en conservatoria. Om dit te bewerkstelligen krijgen schoolklassen vanaf 2016 onder andere de kans om hun regio te vertegenwoordigen in een tv-programma dat in het teken staat van muziek in de klas. Dit programma zal vanaf het najaar van 2016 te zien zijn op NPO 3. De strijd tussen de scholen start in het voorjaar van 2016 en zal te volgen zijn via internet. Vanuit dit programma moet stimulerende werking komen om muziekonderwijs een explicietere plaats te geven in het onderwijsaanbod.

PO-Raad congres

Muziekonderwijs is een thema dat op vrijdag 12 juni centraal zal staan op het PO-Raad congres 'Kennis voor morgen'. Hare Majesteit Koningin Máxima zal als initiatiefneemster van het programma ‘Kinderen Maken Muziek’ en erevoorzitter van het Platform Ambassadeurs Muziekonderwijs ‘s ochtends een toespraak houden over het belang van goed muziekonderwijs en het plezier dat kinderen hieraan beleven. Dit zal op toepasselijke wijze omlijst worden met een optreden van musicerende basisschoolkinderen. De rest van de dag zal verder stil worden gestaan bij de vraag: hoe bereiden wij onze kinderen voor op de toekomst?

Laatst gewijzigd: 
vrijdag 12 juni 2015

Trefwoorden

Nieuwscategorieën