Koppeling tussen onderwijskundig en financieel beleid: Good practices

Na succesvolle startconferenties in juni en september begint de website van het project ‘Eerst kiezen, dan delen’ zich nu ook te vullen met een aantal good practices, Deze good practices zijn praktijkvoorbeelden die bijdragen aan het versterken van de koppeling tussen doelen en de inzet van financiële middelen en leveren op die manier een bijdrage aan goed financieel management.

Besturen kunnen nu op de website terecht voor een plan tot uitwerking van opbrengstgericht werken (Openbaar Onderwijs Zwolle) en een meerjarenbeleidsplan (Leerplein 055). De inspirerende good practices zijn voorbeelden uit de daadwerkelijke praktijk. Heeft u zelf een good practice die u wilt delen? Neemt u dan contact met ons op.

Naar de good practices >>

Laatst gewijzigd: 
maandag 12 december 2011

Nieuwscategorieën