Krimp biedt kans voor ontwikkelen basisvoorziening

Niet alleen scholen maar ook de kinderopvang kampt met negatieve gevolgen van krimp. Daling van het aantal kinderen dat ervan gebruik maakt, heeft sinds 2011 geleid tot een record aan faillissementen in 2013. Mede door de krimp verkeert de sector in zwaar weer. Daarmee staat ook de continuïteit van de sector onder druk. Dat blijkt uit een rapport van de Brancheorganisatie Kinderopvang en het Waarborgfonds Kinderopvang.

Net als de Brancheorganisatie vindt de PO-Raad het belangrijk dat voor onze jongste kinderen een goed aanbod in kinderopvang blijft bestaan. Samenwerking tussen kinderopvang en ook peuterspeelzaalwerk met onderwijs biedt een kans om de negatieve gevolgen van krimp om te zetten in een positieve ontwikkeling, namelijk het ontwikkelen van één basisvoorziening voor alle kinderen van kinderen van 0 tot 12 jaar.

De PO-Raad pleit daar al langer voor omdat een dergelijke voorziening van belang is van de ontwikkeling van kinderen en hun verdere schoolloopbaan in het basisonderwijs.
Afgelopen weekend berichtte hetFinancieel Dagblad ook over de problemen in de kinderopvang en de voor de hand liggende samenwerking met het onderwijs. Dat heeft ‘de toekomst’, kopte de krant.

Laatst gewijzigd: 
maandag 20 januari 2020

Nieuwscategorieën