Krimp: knelpunten en oplossingen

De PO-Raad nodigt schoolbesturen uit om begin maart mee te praten over de knelpunten en mogelijke oplossingen voor de gevolgen van krimp. Op de ALV van 22 januari hebben de leden van de PO-Raad het standpunt ingenomen dat de oplossingen voor Krimp vanuit het veld zelf moeten komen.

Toetsingskader

Mede met uw input op deze bijeenkomsten stellen wij een toetsingskader op. Met dit toetsingskader kunnen we het advies van de Onderwijsraad en de uitkomsten van het Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) Leerlingendaling toetsen. Het advies van de Onderwijsraad en het IBO-rapport zullen waarschijnlijk in maart verschijnen. De bijeenkomsten zullen zich toespitsten op het te ontwikkelen toetsingskader. Afhankelijk van de exacte verschijningsdata van het Onderwijsraadadvies en het IBO-rapport kan het toetsingskader direct toegepast worden.

Meer informatie

De bijeenkomsten zullen plaatsvinden in Arnhem (4 maart), Driebergen (6 maart), Oude-Tonge (7 maart), Assen (8 maart), Heerhugowaard (11 maart). Aanmelden kan via het aanmeldformulier. De bijeenkomst in Arnhem en Assen vinden plaats in aansluiting op de Rondetafelbijeenkomsten bestuursakkoord.

Impressies van de bijeenkomsten

Arnhem
Driebergen
Oude Tonge
Assen
Heerhugowaard
Roermond

Laatst gewijzigd: 
donderdag 14 maart 2013

Trefwoorden

Nieuwscategorieën