Krimp: meld concrete knelpunten bij de PO-Raad

Verschillende politieke partijen hebben tijdens de begrotingsbehandeling van OCW aandacht besteed aan de problematiek van goed onderwijs in krimpregio's. De PO-Raad vraagt hier al geruime tijd aandacht voor, met name daar waar wet- en regelgeving samenwerking in de weg staat.

Meld knelpunten

De komende maanden zal de PO-Raad zich blijven inzetten om de problemen in krimpregio's onder de aandacht te brengen. Daarbij vinden wij het van belang dat alle vormen van samenwerking tussen scholen mogelijk moet zijn. De PO-Raad roept haar leden op om concrete knelpunten in wet- en regelgeving te melden daar waar dit samenwerking in de weg staat.

Politiek richt zich op krimp

Tijdens het debat over de onderwijsbegroting heeft het CDA de regering gevraagd om middelen vrij te maken om de transitie naar krimp goed te laten verlopen. De ChristenUnie heeft een motie ingediend om jonge werkeloze leraren, met name in krimpregio's te behouden voor het onderwijs. De motie van het CDA is aangehouden, de motie van de Christenunie kan waarschijnlijk wel rekenen op een meerderheid in de Tweede Kamer. De PvdA maakt zich ook zorgen over behoud van leraren en wil de oprichting van samenwerkingsscholen stimuleren. Dit is in lijn met het pleidooi van de PO-Raad om middelen die vrijvallen door het dalend aantal leerlingen in te kunnen zetten om in deze transitie periode te zorgen voor kwalitatief hoogwaardig, toegankelijk en betaalbaar onderwijs in krimpregio's. Het dalend aantal leerlingen en het natuurlijk verloop van personeel (vergrijzing) gaan niet parallel. Hierdoor verliezen nu jongere leraren hun baan, terwijl we hen in latere jaren hard nodig zullen hebben, omdat er een lerarentekort wordt voorzien.

Laatst gewijzigd: 
vrijdag 14 december 2012

Trefwoorden

Nieuwscategorieën