Krimpbijeenkomst geeft goede aanbevelingen

Maandagmiddag 4 maart werd in Arnhem de eerste ledenbijeenkomst van de PO-Raad en de besturenorganisaties gehouden over de krimpproblematiek. De aanwezige schoolbesturen hebben een groot aantal aanbevelingen geformuleerd, waarmee de PO-Raad naar de staatssecretaris kan. De komende dagen vinden er nog vijf andere bijeenkomsten plaats, waarin steeds eigen aanbevelingen benoemd kunnen worden.

Tijdens de bijeenkomst gaf Geert ten Dam, voorzitter van de Onderwijsraad, een toelichting op het rapport van de Onderwijsraad 'Grenzen aan kleine scholen'. De aanwezige schoolbestuurders stelden vragen over het rapport en gingen vervolgens onderling in discussie over de gewenste oplossingen voor de krimp. De aanwezigen hadden met name moeite met de hogere opheffingsnorm die de Onderwijsraad heeft geadviseerd. Verder waren de aanwezigen het voor een groot deel met elkaar eens over de geconstateerde belemmeringen en de mogelijke oplossingen. Een belangrijke aanbeveling is in ieder geval dat schoolbesturen hun eigen verantwoordelijkheid willen nemen, maar dit moet wel regionaal gefaciliteerd worden.

Deze aanbevelingen en de aanbevelingen van de andere bijeenkomsten vormen de basis voor een advies aan de staatssecretaris. De staatssecretaris zal dit advies meenemen bij de bepaling van zijn standpunt op dit onderwerp. De PO-Raad en de besturenorganisaties roepen de schoolbesturen op om mee te praten op een van de komende bijeenkomsten.

Laatst gewijzigd: 
dinsdag 5 maart 2013

Trefwoorden

Nieuwscategorieën