Krimpproblematiek - bijeenkomst Assen

Bijna 50 schoolbestuurders kwamen op 8 maart naar Assen om mee te denken over het advies over de krimpproblematiek, dat de PO-Raad en de besturenorganisaties namens de schoolbestuurders zullen aanbieden aan de staatssecretaris.

Grenzen aan kleine scholen?
Na een welkomstwoord van PO-Raad bestuurder Simone Walvisch gaf dagvoorzitter Michel Everink een inleiding op het thema. Hij kon daarbij putten uit zijn eigen ervaring als bestuurder van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Noord Oost Achterhoek. Na een korte bespreking van de conclusies van het rapport Grenzen aan kleine scholen van de Onderwijsraad, gaven de aanwezigen aan welke kritiek zij op het rapport hadden. Vervolgens benoemden zij de knelpunten, veroorzaakt door de krimpende leerlingenaantallen, maar vooral ook de mogelijke oplossingsrichtingen, die meegegeven kunnen worden aan de staatssecretaris.

Men benadrukt dat de kwaliteit van kleine scholen overwegend goed is. Een aanwezige schoolbestuurder geeft aan dat zijn regio al meer dan een halve eeuw te maken heeft met krimp en dat de kleine scholen in deze regio hebben bewezen de kwaliteit van het onderwijs goed in stand te houden.

Experimenteerruimte
Toch ziet men ook positieve kanten aan het rapport. Het rapport versnelt het denken over wat de krimpproblematiek betekent voor het primair onderwijs. De aanwezigen geven voorbeelden van oplossingen, die zij soms ook al inzetten. Voorwaarde voor het slagen van deze oplossingen is experimenteerruimte. Het opheffen van de schotten tussen de verschillende organisaties die zich met het kind bezig houden, bijvoorbeeld. Ook de rol van de gemeente is belangrijk. Samenwerking moet niet belemmerd worden door wet- en regelgeving.

De schoolbestuurders vragen vertrouwen dat zij de juiste keuze kunnen maken, waarbij onderwijskwaliteit voorop staat. Men hoopt dat het rapport het ministerie aanzet tot nadenken over een andere financieringssystematiek en andersoortige onderwijsconcepten, waarbij leerjaargroepen niet meer belangrijk hoeven te zijn als de situatie iets anders vereist. Daarbij moet de diversiteit gewaarborgd blijven en gewaakt worden voor bureaucratie.

Laatst gewijzigd: 
maandag 11 maart 2013

Nieuwscategorieën