Krimpproblematiek - bijeenkomst Driebergen

Bij de bijeenkomst op woensdag 6 maart in Driebergen waren rond de dertig leden van de PO-Raad aanwezig.

Drs. Adrie van der Rest, secretaris-directeur van de Onderwijsraad, gaf een korte uitleg over de inhoud van het rapport Grenzen aan kleine scholen. waarna de aanwezige schoolbestuurders gelegenheid kregen om vragen te stellen. Zij zetten vooral vraagtekens bij de relatie die de Onderwijsraad in het verschenen rapport legt tussen kleine scholen en de kans dat de kwaliteit van het onderwijs in geding komt. Wel deelden zij de zorg over snel krimpende leerlingaantallen. De leden zien, net als de Onderwijsraad, positieve kanten aan regionale samenwerking, mits schoolbesturen daadwerkelijk zelf hun verantwoordelijkheid kunnen nemen en niet worden belemmerd door van bovenaf opgelegde wet- en regelgeving, zoals een opheffingsnorm van 100 leerlingen.

Na een korte pauze voerden de schoolbestuurders een kringgesprek, waarin scherp, maar constructief werd gediscussieerd. Uit de discussie zijn waardevolle adviezen voortgekomen. Schoolbesturen vragen vooral ruimte om situationeel tot de beste oplossing te komen. Tot besluit complimenteerde een schoolbestuurder de PO-Raad met het zo raak geformuleerde toetsingskader Krimp.

Laatst gewijzigd: 
donderdag 7 maart 2013

Nieuwscategorieën