Krimpproblematiek - bijeenkomst Oude Tonge overvol

De zaal bij schoolbestuur OPOGO in Oud-Tonge was overvol. Donderdag 7 maart was de derde bijeenkomst over de krimpproblematiek, georganiseerd door de PO-Raad en de besturenorganisaties.

Dagvoorzitter Wim Schut van PCBO Delft zette de toon door zijn eigen schoolbestuur als voorbeeld te nemen. Ook in zijn grootstedelijke omgeving heeft hij te maken met kleine scholen, met sterk wisselende kwaliteit. Deze relativerende opmerking en zijn prikkelende toelichting op het advies van de Onderwijsraad, waren de opmaat voor een boeiende discussie. In die discussie kwam een veelkleurig geluid naar voren. Waarom wel morrelen aan de kleine scholentoeslag en niet aan de gewichtenregeling? Waarom 100 leerlingen als opheffingsnorm? Als een school met 200 leerlingen doelmatig is, dan toch alleen in financieel-technisch opzicht? Conclusie van de zaal: krimp is het probleem dat aangepakt moet worden en niet kleine scholen of een advies van de Onderwijsraad.

Waar de aanwezige schoolbesturen het in ieder geval over eens waren, was dat zij zelf verantwoordelijkheid moeten kunnen nemen voor de aanpak van dit probleem. Belemmeringen voor een regionale aanpak, van CAO tot en met Inspectietoezicht, moeten worden weggenomen. Schoolbesturen moeten zelf de regio vormen en op de regio toegesneden criteria voor samenwerking kunnen bepalen, waaronder een norm voor de bereikbaarheid van scholen.

Terwijl gastheer Gerwi Temmink naar een volgende vergadering spoedde ging de discussie buiten op de stoep nog lang door.  

Laatst gewijzigd: 
vrijdag 8 maart 2013

Nieuwscategorieën