Kritiek op wetsvoorstel

De PO-Raad en de VO-raad vinden dat het wetsvoorstel 'Goed onderwijs, goed bestuur' niet leidt tot bestuurlijke relaties in het po en vo, die bijdragen aan de kwaliteit van het onderwijs. In de toelichting van het wetsvoorstel wordt gesteld dat de overgrote meerderheid van de scholen en hun besturen voldoende kwaliteit leveren. Het wetsontwerp straalt desondanks geen vertrouwen uit in de twee sectoren.

De PO-Raad en de VO-Raad onderschrijven de noodzaak van een wet ‘Goed onderwijs, goed bestuur’, waarin de bestuurlijke verhoudingen zijn geregeld. De aanleiding voor de voorgestelde wetgeving ligt echter in enkele incidenten. De vraag is of huidige wettelijke mogelijkheden, onvoldoende zijn om dergelijke incidenten te voorkomen en te bestrijden.

Klik hier voor de volledige reactie>>

Laatst gewijzigd: 
donderdag 20 oktober 2011

Nieuwscategorieën