Kwaliteit pabo's sterk verbeterd

De kwaliteit van de Nederlandse pabo’s zit in de lift. In de laatste beoordelingsronde van accreditatie-organisatie NVAO behalen zeven van de 24 Nederlandse pabo’s het eindoordeel ‘goed’. De andere zeventien opleidingen scoren een ‘voldoende’. De kwaliteit van de pabo-opleidingen is daarmee sterk verbeterd ten opzichte van 2009, toen nog zeven opleidingen ondermaats presteerden.

De verbetering van de kwaliteit manifesteert zich in de instroom, het docentenkorps, het eindniveau van en de kwaliteitscultuur in de opleidingen. De pabo’s werken nu met een adequaat toetsbeleid en hebben hun lesprogramma's aangescherpt. Wat betreft de samenwerking met het werkveld worden de docenten bij bijna alle pabo’s ingezet om de studenten op de werkplek te begeleiden. Ook de onderzoekscomponent wordt door de meeste pabo’s samen met het werkveld uitgevoerd.
 

Verplichte entreetoets werkt

De verplichte entreetoets voor taal en rekenen - ingevoerd in 2006 - heeft het niveau omhooggetild, zegt NVAO-voorzitter Anne Flierman in de Volkskrant. ,,Er is veel in beweging gezet om de kwaliteit van de pabo’s te versterken en zij hebben actief gereageerd op de maatschappelijke bezorgdheid over de kwaliteit van de lerarenopleidingen. Ook de interne kwaliteitszorg en de kwaliteit van het personeel(sbeleid) laten verbetering zien. Meer docenten beschikken over een masterdiploma - op sommige scholen zeventig tot tachtig procent. Een aantal is zelfs gepromoveerd. Het aandeel studenten met een vwo- of havo-opleiding neemt toe, dat met een mbo-diploma af.’’


Ruimte voor verbetering

Ruimte voor verbetering ziet de NVAO ook. Op zeker zes scholen voldeed het afstudeerwerk niet aan alle criteria. Studenten moeten volgens Flierman beter begeleid worden en leren zelfstandig onderzoek te doen. Een 'onderzoekende houding' noemt hij dat.

De PO-Raad is blij met de vooruitgang op de pabo’s. Onderwijskwaliteit staat of valt immers met de kwaliteit van de leerkracht. De PO-Raad sluit zich aan bij het belang van scholing in onderzoekende vaardigheden. Leerkrachten met onderzoekende vaardigheden dragen bij aan stapsgewijze verbetering van de onderwijskwaliteit. Op basis van eigen analyse of samen met hun team kunnen zij het onderwijs in de klas en in de school verbeteren. Zij zijn bovendien degenen die de juiste vragen kunnen stellen voor onderzoek. Rechtstreeks uit de onderwijspraktijk.

Laatst gewijzigd: 
maandag 20 april 2015

Nieuwscategorieën