Kwaliteitsteams Veiligheid

Scholen kunnen een Kwaliteitsteam Veiligheid om ondersteuning vragen bij hun veiligheidsbeleid. Deze ondersteuning wordt in 2011 voor het laatst kosteloos aangeboden. De Kwaliteitsteams helpen veiligheidsvragen op te lossen en afspraken te maken met externe partijen, zoals politie en gemeente. Het Nederlands Jeugdinstituut voert de ondersteuning uit in opdracht van het ministerie van OCW.

Ondersteuning op aanvraag
Als school kunt u ondersteuning aanvragen van een van de vijf regionale Kwaliteitsteams Veiligheid. Consulenten van het team bezoeken dan uw school en voeren een quickscan uit op het veiligheidsbeleid. Ze geven tips, verbetermogelijkheden en informatie over ondersteunende instrumenten. Zo helpt het team vraagstukken rond veiligheid op te lossen en het veiligheidsbeleid te verbeteren.

Afspraken met externe partijen
Zo nodig helpt het Kwaliteitsteam Veiligheid scholen afspraken te maken met betrokken externe partijen. Denk aan politie, gemeenten en hulpverlenende instellingen. Het veiligheidsnetwerk om de school wordt zo nadrukkelijk bij het veiligheidsbeleid betrokken.

Voorbeelden van veiligheidsvragen

  • Hoe kan uw school structureel voorkomende situaties van sociale onveiligheid aanpakken? 
  • Op welke wijze kan uw school veiligheid- en zorgbeleid beter afstemmen? 
  • Hoe kan uw school zijn personeel, ouders, leerlingen en medezeggenschapsraad betrekken bij het inhoud geven aan sociale veiligheid? 
  • Hoe kan uw school ervoor zorgen dat er duidelijke afspraken met de politie komen? 
  • Welke bestuurlijke afspraken moet uw school met de gemeente maken over veiligheid in en om de school?

Interesse?
Meld uw interesse via kwaliteitsteamsveiligheid@nji.nl of neem telefonisch contact op met Mathilde van der Plas, projectassistente. Zij is te bereiken op 030 – 2306744.

Laatst gewijzigd: 
dinsdag 13 december 2011

Nieuwscategorieën