Lancering Vensters PO in zicht

De lancering van Vensters PO komt steeds dichterbij. Een groep scholen in het primair onderwijs test momenteel het systeem dat in november officieel van start gaat. Met Vensters PO krijgen schoolbesturen, gemeenten en ouders een goed en betrouwbaar inzicht in de kwaliteit van het onderwijs op een school.

Scholen en hun besturen krijgen binnenkort de gelegenheid om hun gegevens in Vensters PO alvast in te zien en te controleren. Ze kunnen daar dan ook een toelichting op geven. Daarmee kunnen de cijfers goed in context worden geplaatst.

Vensters PO is een systeem waarin cijfers en andere informatie over scholen worden verzameld. Het gaat bijvoorbeeld om gegevens over leerlingenpopulatie, personeel en schoolklimaat. Ook gegevens over de resultaten van een school, bijvoorbeeld de eindresultaten, worden erin opgenomen. Omdat de gegevens per school op dezelfde manier worden berekend, verwerkt en gepresenteerd, zijn ze goed vergelijkbaar. In Vensters staan de gegevens van alle scholen in het primair onderwijs.

Sturen op onderwijskwaliteit

Vensters PO moet scholen en hun besturen beter inzicht geven in hun prestaties en hun kwaliteit. Doordat zij hun gegevens makkelijker met andere scholen en landelijke gemiddelden kunnen vergelijken, kunnen zij  professioneler sturen op onderwijskwaliteit. Schoolbesturen zelf  kunnen aan de hand van de informatie in Vensters in gesprek gaan met bijvoorbeeld ouders en gemeenten over wat zij hebben bereikt en wat zij doen met het geld dat ze ontvangen om goed onderwijs te kunnen geven. Schoolbesturen hebben transparantie hoog in het vaandel staan. Het initiatief voor Vensters komt dan ook bij de schoolbesturen zelf vandaan.

Ouders op hun beurt kunnen het systeem gebruiken om een afgewogen keuze te maken voor een school voor hun kinderen.

De gegevens in Vensters PO zijn grotendeels afkomstig van centrale bronnen als DUO en de Inspectie van het Onderwijs. 

Vensters PO is zowel inhoudelijk als technisch in ontwikkeling en wordt in stappen opgeleverd. De informatie die scholen en besturen bij de eerste oplevering zien is nog maar een begin. In de loop van de tijd wordt de informatie uitgebreid. Medio 2015 is de site compleet.

Laatst gewijzigd: 
dinsdag 10 september 2013

Nieuwscategorieën