Landelijk kenniscentrum onderwijs- en kinderopvanghuisvesting van start

Op initiatief van de PO-Raad, VO-Raad, VNG en het Waarborgfonds Kinderopvang is een nieuw Landelijk kenniscentrum voor onderwijs en kinderopvang van start gegaan. Schoolbesturen, de kinderopvang en gemeenten kunnen terecht bij dit nieuwe landelijk kenniscentrum. Het kenniscentrum verzamelt, verspreidt en vernieuwt kennis over onder meer nieuw- en verbouw, renovatie, investeren, ruimte, inrichting en binnenmilieu.

Het kenniscentrum wordt als aparte stichting ingericht, onafhankelijk van het Waarborgfonds en in gezamenlijk beheer van een bestuur en raad van toezicht. Tot 1 september is er een 'verbouwingsperiode' en een tijdelijke website. Vragen kunnen nu al worden gesteld via info@kennisindesteigers.nl of telefonisch, (voorlopig) via het bureau van het Waarborgfonds.

Het kenniscentrum heeft als ambitie bij te dragen aan een grote sprong voorwaarts in de kwaliteit van gebouwvoorzieningen voor kinderen. Het haakt daarom in op de behoefte aan centraal toegankelijke kennis en vernieuwing, die samenhangt met actuele vraagstukken.

Grote behoefte aan kennis en ontwikkeling

Nadat OCW besloot het Service Centrum Scholenbouw na 1 januari 2012 niet langer te subsidiëren, hebben de PO-Raad, VO-Raad, VNG en het Waarborgfonds Kinderopvang dit initiatief genomen, omdat de behoefte aan feitenkennis en kennisontwikkeling op het terrein van de huisvesting zowel bij schoolbesturen als bij gemeenten groot is. Naast de vele - vaak basale - vragen op het terrein van de huisvesting, zijn er verschillende ontwikkelingen waarvoor besturen en gemeenten nu vaak op zoek moeten naar de juiste informatie. Beheers- en exploitatievraagstukken, nieuwe financieringsvormen, binnenklimaat, bouwprocessen en vraagstukken rond het maatschappelijk vastgoed zijn hier voorbeelden van.

Laatst gewijzigd: 
donderdag 19 april 2012

Trefwoorden

Nieuwscategorieën