Landelijke arbitragecommissie samenwerkings- verbanden passend onderwijs van start

Vandaag gaat de nieuwe landelijke arbitragecommissie samenwerkingsverbanden passend onderwijs van start. In een bijeenkomst in Utrecht, bij de Stichting Onderwijsgeschillen, worden de leden en voorzitters die zijn voorgedragen door de sectororganisaties formeel benoemd en wordt de werkwijze van de commissie vastgesteld. Vertegenwoordigers van de sectororganisaties en het ministerie zijn hierbij aanwezig.

De nieuwe arbitragecommissie kan geschillen in passend onderwijs beslechten tussen schoolbesturen en het bestuur van het samenwerkingsverband waar zij deel van uitmaken, danwel binnen het bestuur van het samenwerkingsverband. Tijdens de behandeling van het wetsvoorstel passend onderwijs heeft de voormalig minister van Onderwijs toegezegd om samen met de sectororganisaties een voorbeeldbepaling beschikbaar te stellen waarmee de gebondenheid aan deze arbitragevoorziening in de statuten van samenwerkingsverbanden kan worden geregeld. Indien mocht blijken dat opname in de statuten van de samenwerkingsverbanden niet of onvoldoende gebeurt, dan zal alsnog worden overgegaan tot wetgeving.

De concept richtlijn is inmiddels door de sectororganisaties beschikbaar gesteld. Samenwerkingsverbanden kunnen hierbij kiezen uit een variant waarin wel of geen mediation is opgenomen voorafgaand aan de arbitrage.  

Meer informatie over de arbitragecommissie en de werkwijze (reglement) komt beschikbaar op de website van Stichting Onderwijsgeschillen.

Bestanden bij dit nieuwsitem: 

Laatst gewijzigd: 
donderdag 4 april 2013

Nieuwscategorieën