Landelijke conferentie Oogsten en zaaien

Het Landelijk steunpunt ZAT van het Nederlands Jeugdinstituut organiseert, in samenwerking met de PO-Raad, het Coördinatorennetwerk PO en de LBib/ab, voor de derde maal een landelijke conferentie over de zorg in en om de basisschool. De bijeenkomst vindt plaats op maandag 6 december 2010. De inschrijving is al geopend. Opdrachtgevers zijn de ministeries van OCW en Jeugd & Gezin.

Het wordt een bijeenkomst met de meest actuele informatie, sprekende voorbeelden en actieve betrokkenheid van de deelnemers. U bent van harte uitgenodigd.

Voor wie?
Deze conferentie is bedoeld voor allen die bij zorgteams en ZAT’s in het primair onderwijs betrokken zijn, zowel uitvoerend als bestuurlijk. Intern begeleiders, schoolleiders, bovenschools managers, schoolbesturen, WSNS-coördinatoren, vertegenwoordigers van hulpverleningsinstellingen en beleidsmedewerkers en bestuurders van gemeenten en provincies.

Inschrijven en informatie
De deelnamekosten bedragen € 150,00 per persoon. Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met het Nederlands Jeugdinstituut, telefoon 030-2306589 of e-mail infozat@nji.nl. Voor informatie over uw inschrijving kunt u zich wenden tot de deelnameregistratie, telefoon 036-5331941 (10.00-12.00 uur) of e-mail onderwijsjeugdzorg@deelnameregistratie.nl.

Klik hier voor meer info >>

Laatst gewijzigd: 
donderdag 20 oktober 2011

Nieuwscategorieën