Landelijke criteria voor praktijkonderwijs behouden

Leerwegondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs worden hoogstwaarschijnlijk in het stelsel van passend onderwijs geïntegreerd. De Tweede Kamer stemde onlangs in met het wetsvoorstel dat dit regelt. Landelijke criteria voor toelating tot het praktijkonderwijs blijven echter behouden.

De Tweede Kamer stemde op 10 maart 2015 in met het wetsvoorstel van staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) om leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) en praktijkonderwijs (pro) in het stelsel van passend onderwijs te integreren. Zijn plan om hierbij de mogelijkheid te scheppen om de landelijke criteria voor toelating tot het praktijkonderwijs los te laten, kwam echter niet door de Kamer. Het amendement van Kamerlid Loes Ypma (PvdA) om deze landelijke criteria te handhaven, werd aangenomen.

Kern van het voorstel is dat de samenwerkingsverbanden vo vanaf 1 januari 2016 verantwoordelijk zijn voor de toewijzing van leerlingen naar het lwoo en praktijkonderwijs en voor de bijbehorende budgetten. 

Via het wetsvoorstel bood Dekker samenwerkingsverbanden de mogelijkheid om de landelijke criteria voor de toewijzing naar het lwoo en praktijkonderwijs al vanaf 2016 los te laten – de zogenaamde ‘opting out’. Dit zou betekenen dat als alle schoolbesturen van het betreffende samenwerkingsverband het ermee eens zijn, zij zelf bepalen welke toelatingscriteria er gelden. Met de aanname van het amendement van de PvdA blijven de landelijke criteria voor het praktijkonderwijs nu echter behouden en kunnen samenwerkingsverbanden er alleen voor kiezen om de criteria voor lwoo zelf te bepalen.

Het wetsvoorstel wordt nu naar de Eerste Kamer gestuurd. Als de Eerste Kamer ook instemt, gaat de wet op 1 augustus 2015 in. Vanaf dat moment moeten de samenwerkingsverbanden zich voorbereiden op de toewijzing van leerlingen naar lwoo en praktijkonderwijs. Dit doen zij door hun ondersteuningsplan aan te passen. Per 1 januari 2016 worden samenwerkingsverbanden daadwerkelijk verantwoordelijk voor het toewijzen.

Laatst gewijzigd: 
maandag 20 januari 2020

Nieuwscategorieën