Landelijke kick-off ‘Sport Lokaal Samen’

Goede samenwerking tussen sport- en onderwijsorganisaties is een voorwaarde voor een stimulerend lokaal sportbeleid. Met de handreiking ‘Sport Lokaal Samen’ in de hand gaan negentien Nederlandse gemeenten met lokale sport- en onderwijspartners én andere betrokken partijen aan de slag om deze samenwerking te versterken om zodoende meer kinderen aan het bewegen te krijgen. Naast een handreiking biedt het landelijke project gemeenten ook ondersteuning in de vorm van een werkbudget en een adviseur. Het project is één van de deelprojecten van het Platform Sport, Bewegen en Onderwijs en wordt uitgevoerd en gecoördineerd door Vereniging Sport en Gemeenten.

‘Sport Lokaal Samen’ is één van de deelprojecten van het platform Sport, Bewegen en Onderwijs en wordt uitgevoerd door Vereniging Sport en Gemeenten in samenwerking met de PO-Raad, VO-raad, MBO Raad, KVLO, NISB, en NOC*NSF.

Meer informatie:

www.sportlokaalsamen.nl

www.sportbewegenenonderwijs.nl

Laatst gewijzigd: 
donderdag 20 oktober 2011

Nieuwscategorieën