Langer subsidie voor leerlingen op speciale scholen

Speciale scholen kunnen een jaar langer dan gepland aanspraak maken op de Regeling subsidie regionale expertisecentra. De staatssecretaris van Onderwijs heeft deze regeling met een jaar verlengd tot 1 augustus 2014, zo maakte hij onlangs officieel bekend.

De subsidie is bedoeld voor leerlingen die ondersteuning nodig hebben die de school zelf niet kan bieden en die als gevolg van de pakketmaatregel AWBZ 2009 een zwaarder beroep doen op het onderwijs.

Het kabinet stelt hiervoor jaarlijks tien miljoen euro beschikbaar. Deze tijdelijke regeling zou oorspronkelijk aflopen op 1 augustus 2012. Omdat de invoering van de bekostigingssystematiek van passend onderwijs is verschoven naar 1 augustus 2014, wordt deze regeling verlengd tot 1 augustus 2014.

Laatst gewijzigd: 
dinsdag 16 april 2013

Nieuwscategorieën