Latere invoering verplicht leerlingvolgsysteem en centrale eindtoets in sbo en so

Na overleg met de PO-Raad heeft de minister het tijdpad aangepast voor de invoering van een verplicht leerlingvolgsysteem en een verplichte eindtoets in het speciaal onderwijs en het speciaal basisonderwijs. Het verplicht werken met een leerlingvolgsysteem is twee jaar verschoven naar 1 augustus 2014. Voor de invoering van de verplichte eindtoets koerst de minister nu op het schooljaar 2015/2016.

De PO-Raad heeft eerder een brief gestuurd naar de minister over het ontwerpwetsvoorstel Toetsing in het po. Daarin vraagt de PO-Raad onder andere meer tijd voor het gebruik van een leerlingvolgsysteem in het speciaal (basis-)onderwijs, zodat er passende materialen beschikbaar zijn en er eerste deskundigheid opgebouwd kan worden in het gebruik van toetsen als hulpmiddel bij opbrengstgericht werken. Naar aanleiding daarvan heeft de minister aan de Tweede Kamer toegezegd om hierover met de PO-Raad te gaan praten.

De PO-Raad vindt het goed dat het speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs nu meer tijd krijgen voor de invoering. Dat maakt een goed gebruik van de toetsen beter mogelijk. Daarbij vindt de PO-Raad het wel belangrijk dat de scholen hierbij ondersteuning krijgen. Een ander winstpunt is dat door de verschuiving er nu meer tijd beschikbaar is om de voor specifieke doelgroepen aangepaste versies van de eindtoets beter uit te testen.

Laatst gewijzigd: 
woensdag 24 oktober 2012

Nieuwscategorieën