LECSO zoekt expertisemakelaars

Binnen LECSO zijn er een aantal speerpunten: dienstverlening, verlenen van service en delen van kennis. Daarvoor zijn er beleidsadviseurs en expertisemakelaars. Deze expertisemakelaars verzamelen actuele kennis over- en vanuit het onderwijs die betrekking heeft op met name leerlingen die ‘extra ondersteuning’ nodig hebben. Deze kennis wordt gedeeld met- en beschikbaar gesteld aan het veld.

De expertisemakelaars verwerven bekendheid en zijn goed vindbaar voor leden. Daarnaast stimuleren de expertisemakelaars de professionele reflectieve houding bij alle collega’s in het veld. Er zijn nu twee vacatures voor een expertisemakelaar. De voorkeur gaat uit naar mensen vanuit het voormalige cluster 4 veld. Wilt U meer informatie of u aanmelden, neem dan contact op met info@lecso.nl

Laatst gewijzigd: 
maandag 20 januari 2020

Nieuwscategorieën