Leden en voorzitters gezocht voor Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaringen

Voor hun nieuwe Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring sbo en (v)so zoekt de Stichting Onderwijsgeschillen leden en voorzitters. Met passend onderwijs verdwijnen de landelijke indicatiecriteria voor toegang tot het speciaal onderwijs. De nieuwe samenwerkingsverbanden (SWV) zullen beoordelen of een leerling kan worden toegelaten tot een speciale school voor basisonderwijs of een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs. Alleen met een Toelaatbaarheidsverklaring kan een leerling daar dan naar toe.

Het is mogelijk dat scholen en/of ouders bezwaar maken tegen een beslissing van het samenwerkingsverband rondom toelaatbaarheid. Als onderdeel van de bezwaarprocedure moet het SWV zich dan laten adviseren door een bezwaaradviescommissie. Het samenwerkingsverband kan zelf zo’n adviescommissie instellen. De PO-Raad en VO-raad hebben een handreiking gemaakt voor de inrichting van de bezwaarprocedure en zo’n bezwaaradviescommissie.

Een SWV kan zich ook aansluiten bij een Landelijke Bezwaaradviescommissie die de Stichting Onderwijsgeschillen in gaat stellen. Voor die commissie zoekt Onderwijsgeschillen leden met de nodige expertise en ervaring. Het gaat daarbij onder andere om (ortho)pedagogen, psychologen, artsen en juristen.

Laatst gewijzigd: 
donderdag 10 april 2014

Nieuwscategorieën