Leden PO-Raad stemmen vóór onderhandelaarsakkoord CAO PO

Met een overtuigende meerderheid hebben leden van de PO-Raad ingestemd met het onderhandelaarsakkoord CAO PO. Bijna 60 procent van de leden van de PO-Raad heeft gestemd en 90 procent daarvan was een ‘ja’. Dat betekent ook dat een meerderheid van het totaal aantal leden (dus inclusief de leden die niet gestemd hebben) vóór dit akkoord heeft gestemd.

,,We zijn blij met deze uitslag. Tijdens de goed bezochte bijeenkomsten in de regio, de afgelopen weken, bleek ook al dat verreweg de meeste leden dit onderhandelaarsakkoord zagen als een stap vooruit”, aldus Simone Walvisch, vicevoorzitter van de PO-Raad.

Het onderhandelaarsakkoord is na een lange periode van onderhandelen tot stand gekomen. Een aantal keren dreigden de PO-Raad en de bonden er niet uit te komen, en zijn de gesprekken tijdelijk stilgelegd. Met hulp van een externe voorzitter is er uiteindelijk toch overeenstemming bereikt. Om tot een akkoord te kunnen komen hebben zowel de bonden als de PO-Raad op een aantal punten een compromis moeten zoeken. De PO-Raad ziet het nu bereikte akkoord als een eerste stap in de richting van een modernere cao voor het primair onderwijs.

Implementatie

Een aantal leden gaf aan de afspraken in de nieuwe cao nog steeds erg gedetailleerd te vinden, waardoor zij nog steeds niet de noodzakelijke flexibiliteit krijgen om school- of regio-specifiek maatwerk te leveren. De een gaf dit mee als aandachtspunt voor komende onderhandelingen, voor de ander was het een reden om ‘nee’ te stemmen. De PO-Raad neemt dit signaal zeker mee in toekomstige onderhandelingen. Als ook de leden van de vakbonden instemmen met dit onderhandelaarsakkoord, zullen we ons de komende tijd vooral richten op de implementatie van deze cao. Op 26 september zullen de bonden de uitslag van de ledenraadpleging bekend maken, zo is afgesproken.

Om de nieuwe cao goed in het veld te laten landen en daadwerkelijk de basis te laten zijn van moderner personeelsbeleid, in het belang van de school, de leerkracht en de leerling, is de PO-Raad volop bezig een informatie- en ondersteuningsplan te ontwikkelen.

Nadat het onderhandelaarsakkoord is omgezet in een definitief akkoord, gaat de PO-Raad hiermee aan de slag.

stemuitslag totaal

Figuur 1. Totaal aantal stemgerechtigde besturen is 856

stemuitslag gewogen

Figuur 2. Totaal aantal uitgebrachte stemmen, na weging is 11.480

Leden van de PO-Raad 

Leden van de PO-Raad, besturen in het primair onderwijs, variëren sterk in grootte: van een organisatie die bestaat uit één school met 100 leerlingen tot organisaties van tientallen scholen, duizenden leerlingen en honderden medewerkers. De grootte van de organisatie is van invloed op de zwaarte van de stem die dit bestuur uitbrengt. Van het aantal gewogen stemmen is 76 procent uitgebracht, waarvan 91 procent positief.

Laatst gewijzigd: 
woensdag 22 oktober 2014

Trefwoorden

Nieuwscategorieën