Leden positief over PO-Raad

De meerderheid van de leden van de PO-Raad staat positief tot zeer positief tegenover de vereniging (86 %). Dat blijkt uit de evaluatie van vier jaar PO-Raad. De PO-Raad wordt het meest gewaardeerd om haar inspanningen voor de Code Goed Bestuur. Daarnaast vinden veel leden het belangrijk dat de PO-Raad zorgt voor één stem van het primair onderwijs naar de politiek en een sterke lobby voert. Hoewel de leden zien dat de PO-Raad hier zeker het nodige bereikt, blijkt uit het onderzoek dat hier ook een aandachtspunt ligt. Het bestuur van de PO-Raad ziet in de evaluatie voldoende aanknopingspunten ter versterking van de PO-Raad en zal deze punten de komende tijd oppakken. Tijdens de ledenbijeenkomst in maart 2012 en de algemene ledenvergadering op 7 juni 2012 zullen we het hier zeker over hebben.

In januari 2012 bestaat de PO-Raad vier jaar. Het bestuur van de PO-Raad heeft deze periode geëvalueerd door enerzijds veel gesprekken te voeren met (netwerken van) leden en anderzijds een ledentevredenheidsonderzoek (link) te laten uitvoeren. In de notitie "Evaluatie van de PO-Raad na de eerste vier jaar" (pdf) zijn de drie kerntaken van de PO-Raad, te weten belangenbehartiging, versterking van de sector en de dienstverlening geëvalueerd. Ook het functioneren van de vereniging is onder de loep genomen.

Wat betreft de kerntaken heeft het bestuur geconcludeerd dat de leden de belangenbehartiging het belangrijkste vinden. Er is een wisselwerking tussen de drie kerntaken. Zo zal de versterking van de sector, waar het bestuur ook nog meer op gaat inzetten, de belangenbehartiging versterken. Dienstverlening is nodig om de belangenbehartiging te voeden en tevens vloeit uit de belangenbehartiging ook dienstverlening voort. Het bestuur heeft geconcludeerd dat de binding met de leden versterking behoeft.

Tijdens de algemene ledenvergadering van 1 december 2011 is gebleken dat de leden de conclusies van het bestuur over vier jaar PO-Raad delen.

Bestanden bij dit nieuwsitem: 

Laatst gewijzigd: 
dinsdag 10 januari 2012

Trefwoorden

Nieuwscategorieën