Leden uiten zorgen over zorgplicht

Op 12 september vond de eerste bijeenkomst van het Netwerk Passend Onderwijs plaats. Nadat René van Harten kort de laatste stand van zaken rondom de PO-Raad had toegelicht vond er een geanimeerde discussie plaats over de beleidskeuzes die de afgelopen periode zijn gemaakt op het gebied van Passend Onderwijs.

De bestuurders gaven aan moeite te hebben met de huidige uitwerking die aan het beleid gegeven wordt. Schoolbesturen krijgen een zorgplicht voor Passend Onderwijs en worden dus verantwoordelijk. Toch wordt de schoolbesturen in de uitwerking van het beleid niet de ruimte geboden om Passend Onderwijs naar eigen inzicht in te vullen. Er is nog te veel knellende wet- en regelgeving en schoolbesturen worden niet als aangrijpingspunt genomen voor de verdere inrichting.

De netwerkbijeenkomst heeft belangrijke bouwstenen opgeleverd voor de visie van de PO-Raad op Passend Onderwijs. Deze zal dit najaar verder uitgewerkt worden. De PO-Raad zal de input van de deelnemers ook inbrengen in de Regiegroep Passend Onderwijs. De Regiegroep is verantwoordelijk voor het implementatietraject Passend Onderwijs.

Voor meer informatie over het Netwerk Passend Onderwijs kunt u terecht bij Anje-Margreet Woltjer.

Laatst gewijzigd: 
donderdag 20 oktober 2011

Nieuwscategorieën