Leden voor het nieuwe algemeen bestuur voorgedragen

Op 22 januari besluiten de leden van de PO-Raad over de invoering van een nieuwe bestuursstructuur per 1 april 2013. De nieuwe bestuursstructuur houdt in dat er een bestuur komt, bestaande uit een dagelijks bestuur (voorzitter en vice-voorzitter) en een algemeen bestuur (AB). Voor het algemeen bestuur worden negen leden uit de vereniging voor benoeming voorgedragen aan de Algemene Ledenvergadering. Vandaag is bekend geworden welke negen leden dat zijn.

In de voordracht van het team AB-leden komt de verscheidenheid van de sector goed tot uitdrukking. Dat was ook de opdracht aan de commissie werving en selectie die de leden voorgedragen heeft aan de Raad van Toezicht. Het verslag van de commissie met informatie over de werkwijze, het verloop van de procedure en de voordracht is met de stukken voor de Algemene Ledenvergadering aan alle leden van de PO-Raad toegezonden.

De voorgedragen AB-leden zijn:

  • Anko van Hoepen, lid van het College van bestuur van Alpha Scholengroep. Alpha Scholengroep is een protestants christelijk bestuur voor basisonderwijs met 16 scholen en 2300 leerlingen in de provincie Zeeland.
  • Albert Helder, directeur-bestuurder van Onderwijsgroep Fier. Onderwijsgroep Fier is een bestuur voor openbaar en algemeen bijzonder onderwijs met 20 scholen en 1900 leerlingen in de provincie Friesland.
  • Cecile Servaes, voorzitter van het College van Bestuur van Catent. Catent is een bestuur voor katholiek onderwijs met 35 scholen en 5600 leerlingen in de provincies Friesland, Drenthe, Overijssel en Gelderland. Twee scholen van het bestuur zijn oecumenische scholen.
  • Huub van Blijswijk, voorzitter van het College van Bestuur van Lucas Onderwijs. Lucas Onderwijs is een bestuur voor katholiek en protestants christelijk onderwijs met zesenveertig scholen voor basisonderwijs, zes scholen voor speciaal basisonderwijs, drie expertisecentra en vier scholengroepen voor voortgezet onderwijs met in totaal zesentwintig vestigingen. De PO scholen van Lucas Onderwijs hebben in totaal ongeveer 15.000 leerlingen en bevinden zich in de regio Den Haag.
  • Ingrid Verheggen, lid van het College van Bestuur van de Almeerse Scholen Groep. De Almeerse Scholen Groep is een bestuur voor openbaar en algemeen bijzonder onderwijs met 50 basisscholen en 8 scholen in het VO. De PO scholen van de Almeerse Scholen Groep hebben in totaal ongeveer 12.500 leerlingen. Ingrid Verheggen wordt per 1 februari 2013 voorzitter van het College van Bestuur.
  • Jos Rijk, directeur-bestuurder van de Dordtse schoolvereniging. De Dordtse schoolvereniging heeft 2 scholen in Dordrecht voor basisonderwijs op algemene grondslag met ruim 550 leerlingen.
  • Peter Freij, voorzitter van het College van Bestuur van de Stichting speciaal onderwijs Noord en Midden Limburg. De Stichting speciaal onderwijs Noord en Midden Limburg heeft 6 scholen met 1350 leerlingen voor (Voortgezet) Speciaal Onderwijs in cluster 3 en 4. Er is ook school voor praktijkonderwijs.
  • Wim Ludeke, voorzitter van het College van Bestuur van de Onderwijsspecialisten. De Onderwijsspecialisten heeft 19 scholen met 3000 leerlingen voor (Voortgezet) Speciaal Onderwijs in cluster 3 en 4 in de provincies Gelderland en Overijssel.
  • Wim Schut, lid van het College van Bestuur van SCO Delft. SCO Delft is een bestuur voor protestants christelijk basisonderwijs met 7 basisscholen en 1900 leerlingen. SCO Delft heeft één school voor voortgezet onderwijs.
Laatst gewijzigd: 
woensdag 23 januari 2013

Trefwoorden

Nieuwscategorieën