Leden voor netwerk bekostiging gevraagd

De PO-Raad wil haar leden zoveel mogelijk betrekken bij haar werkzaamheden. Daarom wordt naast de reeds bestaande netwerken ook gestart met een netwerk dat zich gaat bezighouden met de bekostiging van het primair onderwijs. In de komende tijd wil de PO-raad een aantal thema’s nadrukkelijk op de agenda plaatsen.


Naast de tekorten in de huidige bekostiging van scholen (en dan met name in de materiële bekostiging) is het de bedoeling ook na te denken over de voorwaarden waaronder de huidige bekostiging verder kan worden vereenvoudigd, het onderhoud buitenkant kan worden overgeheveld van gemeenten naar schoolbesturen en de ontwikkeling van een instrument waarmee schoolbesturen eigen prestaties kunnen vergelijken met die van een groot aantal andere besturen.

 
Net als voor de andere netwerken geldt ook hier een drieledig doel:

  • Input vanuit het veld t.b.v. de belangenbehartiging.
  • Onderlinge kennisuitwisseling.
  • Vraagbaak functie.

 

U kunt uzelf aanmelden via e-mail. Ook horen wij graag wat uw eigen ervaringen zijn op ons discussieforum.

Laatst gewijzigd: 
donderdag 20 oktober 2011

Nieuwscategorieën