Leden voor Netwerk Bekostiging gevraagd

In 2009 start de PO-Raad met een netwerk dat zich gaat bezighouden de bekostiging van het primair onderwijs.

De PO-Raad wil zijn leden zoveel mogelijk betrekken bij zijn werkzaamheden. Daarom organiseert de raad een aantal netwerken, waarbij een bepaald thema’s op de agenda staat. Het doel van een netwerk is de onderlinge kennisuitwisseling en een vraagbaakfunctie. Verder krijgt de PO-Raad door middel van de netwerken input vanuit het veld voor de behartiging van de belangen van het primair onderwijs.

In het Netwerk Bekostiging praten de deelnemers over de tekorten in de huidige bekostiging van scholen (en dan met name in de materiële bekostiging). Daarnaast kan het netwerk nadenken over verdere vereenvoudiging van de bekostiging, overheveling van het onderhoud buitenkant van gemeenten naar schoolbesturen en de ontwikkeling van een instrument waarmee schoolbesturen hun prestaties kunnen vergelijken met die van andere besturen.

U kunt zich aanmelden voor dit netwerk bij Gertjan van Midden.

Laatst gewijzigd: 
donderdag 20 oktober 2011

Nieuwscategorieën