Ledenraadpleging CAO 2013

De PO-Raad heeft alle leden op 24 januari een e-mail gestuurd met de mogelijkheid om te stemmen over de CAO PO 2013. De leden kunnen tot en met 6 februari hun stem uitbrengen. Als u lid bent, maar de mail niet heeft ontvangen, dan kunt u dat aangeven in dit formulier. U ontvangt de mail dan alsnog en kunt meepraten over de cao.

De CAO PO 2013 is een aanpassing van de CAO PO 2009. In de nieuwe cao zijn afspraken gemaakt over een persoonlijk professionaliseringsbudget en verplichte registratie voor schoolleiders. Ook is de tekst aangepast aan veranderde regelgeving, zijn fouten verbeterd en onduidelijkheden verhelderd. Ten slotte is overeengekomen dat we het komende jaar over een geheel vernieuwde cao voor 2014 gaan praten, die aansluit bij de moderne arbeidsverhoudingen in het primair onderwijs. De PO-Raad heeft op 18 januari met de vakbonden overeenstemming bereikt over dit onderhandelaarsakkoord. Alle partijen raadplegen tot en met 6 februari hun achterban over dit akkoord.

Laatst gewijzigd: 
donderdag 7 februari 2013

Nieuwscategorieën