Ledenraadpleging CAO-akkoord

De WvPO legt het onderhandelaarsakkoord over een nieuwe CAO PO voor aan de schoolbestuurders in het primair onderwijs. Zij kunnen tot uiterlijk 26 november 2008 met gebruikmaking van het digitale stemformulier aangeven of zij kunnen instemmen met het akkoord.

Ieder schoolbestuur-werkgever is gerechtigd tot het uitbrengen van één stem en per 100 leerlingen een extra stem. Indien tenminste twee derde van het aantal uitgebrachte geldige stemmen het akkoord ondersteunt, zal het uiterlijk 1 december 2008 worden omgezet in een definitief akkoord.

Laatst gewijzigd: 
donderdag 20 oktober 2011

Nieuwscategorieën