Ledenraadpleging over toetsing in het primair onderwijs

De PO-Raad wil haar leden raadplegen over hun mening over de plannen van de minister met toetsing in het primair onderwijs. Daartoe organiseren we twee bijeenkomsten. U kunt zich hier aanmelden voor de rondetafelbijeenkomsten.

Eerder heeft de PO-Raad ledenbijeenkomsten gehad over de invoering van centrale eindtoetsing in het primair onderwijs. We willen nu met name praten over het verplicht stellen van een leerling- en onderwijsvolgsysteem en over de maat voor toegevoegde waarde van scholen. Wij vernemen graag uw vragen, opmerkingen, ideeën en wensen over deze onderwerpen.

De rondetafelbijeenkomsten zijn gepland op:

- maandag 21 maart, 13.30-15.00 uur in Congrescentrum De Werelt in Lunteren (tijdens de conferentie Tien jaar leren in Lunteren);

- woensdag 30 maart, 13.30-15.00 uur bij de PO-Raad, Varrolaan 60, Utrecht.

De minister presenteerde op 1 maart het ontwerpwetsvoorstel met haar plannen voor toetsing in het primair onderwijs. Lees hier de reactie van de PO-Raad op deze plannen.

Laatst gewijzigd: 
dinsdag 13 december 2011

Nieuwscategorieën