Ledenraadpleging Passend onderwijs van start

Dinsdag vond de startconferentie Passend onderwijs plaats. De PO-Raad organiseert samen met de WEC-Raad diverse ledenraadplegingen over de nieuwe koers Passend onderwijs. Ruim 150 mensen gingen het gesprek aan in de Galgenwaard in Utrecht.

Een eerste reactie in Utrecht lijkt dat veel leden zich kunnen vinden in deze nieuwe richting. Er is ruimte voor schoolbesturen om Passend onderwijs vorm te geven en een referentiekader kan helpen bij die vormgeving zodat men weet wat er tenminste geregeld moet worden, zonder dat het wiel op veel plekken opnieuw uitgevonden moet worden. Ook is het referentiekader een instrument om het gesprek met de leraar over Passend onderwijs aan te gaan en de betrokkenheid van ouders en leraren te vergroten. Wel moet het referentiekader geen onnodige bureaucratie opleveren. Daarnaast wordt er veel zorg uitgesproken over de beheersingsmaatregelen en wordt er veel aandacht gevraagd voor een zorgvuldig traject voor de overgang van de middelen voor de Ambulante Begeleiding van het Speciaal onderwijs naar het regulier onderwijs.

Praat mee
U kunt ook meepraten over Passend onderwijs. U kunt zich nog opgeven voor een aantal bijeenkomsten in het land. Aan het eind van de raadplegingen zal een opbrengstdocument worden geschreven. Daarover leest u tegen die tijd meer op onze website.

Laatst gewijzigd: 
donderdag 20 oktober 2011

Nieuwscategorieën