Ledenvergadering PO-Raad ondersteunt ingezette lijn naar toekomst

Op 27 november 2012 hebben de leden van de PO-Raad met een overweldigende meerderheid ingestemd met de lijn van het bestuur ten aanzien van de vormgeving van de samenwerking met andere organisaties. De PO-Raad gaat verder met de versterking van de vereniging in het belang van een sterke sector primair onderwijs. Dit betekent dat de PO-Raad niet zal opgaan in een brede federatie, maar wel maximale samenwerking met de profielorganisaties zal zoeken. Als streefdatum voor die samenwerking noemden de leden 1 januari 2014. De Algemene Ledenvergadering vroeg wel de aandacht voor de positie van de kleine schoolbesturen (naast de huidige netwerken voor kleine schoolbesturen). Het bestuur heeft toegezegd dit op te pakken.

De Algemene Ledenvergadering sprak haar waardering uit voor de consistente wijze waarop het bestuur van de PO-Raad dit dossier heeft opgepakt en uitgevoerd. De PO-Raad gaat nu invulling geven aan de complementariteit binnen de sector: waar kunnen de verschillende organisaties elkaar aanvullen, zonder overlap; hoe kan de sector krachtig met één stem haar belangen behartigen, respectievelijk lobbyen. Om tot de invulling van complementariteit te komen, willen we met leden van de PO-Raad een werkgroep starten. Schoolbestuurders kunnen zich hiervoor aanmelden via Marlies van den Bel, secretaris van het bestuur.
Om te onderzoeken hoe we via samenwerking tot kostenbesparing kunnen komen, neemt de directeur van de PO-Raad contact op met de profielorganisaties, AVS en VO-raad.

Laatst gewijzigd: 
maandag 17 december 2012

Trefwoorden

Nieuwscategorieën