Ledenvergadering PO-Raad stemt in met bestuursakkoord

Met 84 procent voor, is het bestuursakkoord tussen het primair onderwijs en de bewindslieden van OCW door de algemene ledenvergadering van de PO-Raad aangenomen. Wel heeft het bestuur van de PO-Raad ingestemd met twee kanttekeningen die door de ALV werden ingebracht. Het ondertekenen van het akkoord houdt niet in dat de PO-Raad instemt met de bezuinigingen op Passend onderwijs. Kete Kervezee, voorzitter PO-Raad: "Het is onze professionele plicht ons hiertegen te blijven uitspreken, aangezien de bezuiniging ten koste gaat van de kwaliteit van het onderwijs." Ook gaat de PO-Raad als vereniging geen activiteiten ondernemen in het kader van de uitvoering van de pilots prestatiebeloning. De PO-Raad zal de leden wel desgevraagd informatie verstrekken over de pilots. Het is vervolgens aan de individuele schoolbesturen of zij wel of niet participeren in een pilot.

De aanwezige leden stonden voor een groot dilemma: het akkoord komt weinig tegemoet aan de wensen van het onderwijsveld om de bezuiniging op Passend onderwijs te verminderen. Maar het akkoord niet ondertekenen was voor de aanwezige leden ook geen optie; het primair onderwijs zou zonder akkoord slechter af zijn.

Met dit bestuursakkoord is afgesproken dat er geld in een prestatiebox naar schoolbesturen gaat. De verantwoording over de besteding van de middelen zal ook op bestuursniveau plaatsvinden. Dit geeft de schoolbesturen meer vrijheid van handelen dan bij projectsubsidies.

Op sectorniveau zijn prestatieafspraken gemaakt over verhoging van de onderwijsopbrengsten en professionalisering. Deze prestatieafspraken sluiten aan bij de ambities van de sector, zoals al eerder vastgelegd in het manifest 'in 10 jaar naar de top'.

De komende dagen worden de laatste details met OCW besproken, waarna de PO-Raad regiobijeenkomsten organiseert voor haar leden.

[video:http://www.flickr.com/photos/44578824@N05/sets/72157628834889461/show/ width:450 height:320 autoplay:1]

Laatst gewijzigd: 
donderdag 26 januari 2012

Nieuwscategorieën