Leerling met beperking kan meer sporten

NOC*NSF, Stichting Onbeperkt Sportief en de PO-Raad hebben hun samenwerking binnen het sportstimuleringsprogramma Special Heroes officieel bekrachtigd. De samenwerkingsovereenkomst werd namens de PO-Raad getekend door Rinda den Besten voorzitter PO-Raad. Met het programma zetten steeds meer scholen voor speciaal onderwijs en sportverenigingen zich in om leerlingen met een beperking structureel te laten sporten en bewegen.

Special Heroes is in 2009 gestart binnen cluster 3 (voor leerlingen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking en langdurig zieke leerlingen) van het speciaal onderwijs. Vanaf dat moment bestond de samenwerking tussen NOC*NSF, Gehandicaptensport Nederland (nu Stichting Onbeperkt Sportief) en LVC3 (belangenbehartiger cluster 3 scholen). 

Special Heroes bleek succesvol en is daarom uitgebreid binnen alle clusters van het speciaal onderwijs. De PO-Raad heeft nu de taken van LVC3 overgenomen in de stuurgroep van Special Heroes. Naast een afgevaardigde van de PO-Raad bestaat de stuurgroep van Special Heroes verder uit een afgevaardigde vanuit NOC*NSF, Stichting Onbeperkt Sportief en een onafhankelijk voorzitter. 


Laatst gewijzigd: 
woensdag 11 december 2013

Nieuwscategorieën