Leerlingen dubbel getroffen door bezuinigingen

Regelmatig ontvangt de PO-Raad berichten over bezuinigingen, die de leerlingen in het onderwijs van verschillende kanten treffen. Zo is het kabinet voornemens om 300 miljoen op Passend onderwijs te bezuinigen, maar ook gemeentes bezuingen. Op 26 november lazen we op de website van Nieuwsblad De Kaap een bericht over een bezuiniging op het vervoer van leerlingen in het speciaal onderwijs in de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Deze leerlingen worden op deze manier dubbel getroffen.

De PO-Raad voert met andere organisaties acties tegen bezuinigingen op het onderwijs. Wij hebben de ambitie om het onderwijs verder te verbeteren, maar daarvoor zijn investeringen in het onderwijs nodig. Het kabinet heeft in het regeerakkoord aangegeven dat ze de kwaliteit van onderwijs wil versterken en hogere prestaties wil bevorderen. Dat lukt niet als de leerlingen in de praktijk last krijgen van verschillende bezuinigingen.

Om duidelijk te maken dat de rek voor scholen eruit is, publiceert de PO-Raad voorbeelden vanuit de praktijk over de gevolgen van de bezuinigingen. Verder beraden wij ons met de andere sectorraden, vakbonden, ouderorganisaties en profielorganisaties over verdere acties.

Laatst gewijzigd: 
donderdag 20 oktober 2011

Nieuwscategorieën