‘Leerlingen profiteren van goed bestuur’

De PO-Raad is verheugd met de uitkomsten van het NWO-onderzoek naar de Code Goed Bestuur in het primair onderwijs. Volgens het onderzoek is het aantal schoolbesturen in onze sector dat werkt volgens de Code Goed Bestuur is in de afgelopen twee jaar verdubbeld. De scholen die onder deze schoolbesturen vallen, lijken daar profijt van te hebben. De prestaties van hun leerlingen zijn namelijk aanzienlijk beter dan die van leerlingen op scholen waarvan het schoolbestuur de codeprincipes niet volgt. 

De leden van de PO-Raad hebben in 2010 de Code Goed Bestuur in het primair onderwijs ontwikkeld en vastgesteld. In deze code is onder meer vastgelegd hoe schoolbesturen verantwoording moeten afleggen over hun beleid. Uit het onderzoek van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) blijkt dat in de afgelopen twee jaar steeds meer schoolbesturen volgens de principes van de code zijn gaan werken. In 2010 was dat een derde van alle schoolbesturen, in 2012 twee derde.

De onderzoekers vergeleken de prestaties van de leerlingen op scholen die onder deze schoolbesturen vallen met die van de leerlingen op scholen waarvan de schoolbesturen de codeprincipes minder goed of niet volgen. De gemiddelde citoscore van de eerste groep leerlingen bleek 3 tot 5 punten hoger te liggen dan die van de laatste groep. Voor een leerling kan dit het verschil betekenen tussen een schooladvies voor vmbo of havo, aldus het persbericht van de NWO.

Laatst gewijzigd: 
maandag 4 februari 2013

Trefwoorden

Nieuwscategorieën